İnci Aylin Gezgüç Arbor Fayda Tasarımı ve Danışmanlık Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı

İnci Aylin Gezgüç Arbor Fayda Tasarımı ve Danışmanlık (“Arbor Impact”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak hazırlanan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde;

Veri Sorumlusu sıfatıyla Arbor Impact, yönetim ve idari danışmanlık hizmetlerini güvenilir ve kesintisiz bir şekilde danışanlara sunulması, danışan memnuniyetinin sağlanması, Arbor Impact tarafından sunulan hizmetlere ilişkin pazarlama süreçlerinin planlanması, danışanlara özel hizmetlerin oluşturulması ve tanıtılması için pazarlama faaliyetlerinde kullanılması, danışanlarla akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi gibi amaçlarla ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, danışanlarından kişisel veri niteliğini haiz olabilecek bilgilerini talep etmekte, toplamakta veya kayıt altına almaktadır.

Arbor Impact, kişisel verilerinizi KVK Kanunu uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, belirli ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemeyi taahhüt etmektedir. Arbor Impact ayrıca kişisel verilerinizi ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, Arbor Impact tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek adına Arbor Impact’e bildirmiş olduğum ve Arbor Impact tarafından işlenen kişisel verilerimle ilgili olarak; kişisel verilerimin hangi amaçlarla işlendiği ve bunların toplanma yöntemleri, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceği, muhafaza edilebileceği, veri sahibi olarak KVK Kanunu’nda öngörülen kişisel verilere erişim ve düzeltme talep edebilme haklarım ve diğer hususlara ilişkin kapsamlı bir şekilde Aydınlatma Metni aracığıyla bilgilendirildim. Bu kapsamda, kimlik, adres, iletişim bilgilerimin ve sair kişisel verilerimin Arbor Impact tarafından KVK Kanunu’na uygun olarak işlenmesi için açık rıza vermeyi kabul ediyorum.