Proje Asistanı

Belgin Doğan

Arbor Fayda Tasarımı ve Danışmanlık’ta Proje Asistanı olarak görev almaktadır. Saha araştırmalarının, farklı alanlardan sivil toplum kuruluşlarının ve sosyal girişimlerin organizasyonlarında bir araya gelmenin yarattığı aktif öğrenme ortamına olan inancıyla ekoloji, kadın ve çocuk çalışmaları gibi farklı tematik alan projelerinde gönüllü, yönetim kurulu üyesi ve profesyonel olarak yer almaktadır. Şimdiye dek kadınlarla sanatla farkındalık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekoloji; çocuklarla yaratıcı yazarlık ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi alanlarda atölyeler hazırlamış ve kolaylaştırıcılığını yapmıştır. Farklı alanlardan elde ettiği deneyimleri bir süredir sürdürülebilirlik ve sosyal etki başlıkları altında geliştirmekte ve bu perspektifle bireysel etki alanını da tasarlamaktadır.

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamlamış ve mezuniyet çalışması olarak Citta Slow kentler üzerine araştırma ve saha çalışması yapmıştır.