Etki Danışmanı

Çağla Yazıcı

ARBOR Fayda Tasarımı ve Danışmanlık’ta etki tasarımı alanında proje tasarımcısı ve yöneticisi olarak görev almaktadır. Değişime ve dönüşüme duyduğu inanç ile sürdürülebilirlik ve iletişim alanındaki bilgi ve becerisini harmanlayarak sosyal etki odaklı projeler tasarlamaktadır. Arbor’da, küresel hedefler ile örtüşen, inovasyonu, toplumsal ve çevresel yatırımı destekleyen projelerde yer alarak özel sektör, sivil sektör, uluslararası örgüt kuruluşları gibi çeşitli aktörlere danışmanlık desteği vermektedir. Bu sayede, kalkınmaya dayalı problem çözme tutkusunu, sosyal girişim süreçlerine dayanan kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik (KSS) projeleri ile pekiştirmektedir. Aynı zamanda sosyal girişimler için kuluçka görevi gören Arbor’da, gençlerin güçlenmesine hizmet eden Circle Up ve Mezunolmadan girişimlerinin kuruluş süreçlerinde ve uygulamalarında aktif rol almıştır. Şu an, liselilerin kendilerini keşfederek toplumsal fayda yarattığı, 21. Yüzyıl yetkinliklerini girişimcilik serüveni ile kazandığı Circle Up’ta şaperon görevindedir. Liderliğini üstlendiği ve kuluçka sürecine katıldığı Social Impact Awards (SIA) adlı uluslararası yarışmada Circle Up Türkiye’nin en başarılı 3 sosyal girişiminden biri seçilmiştir. Aralarında İnci Dönüşüm, Koza Rol Model Platformu’nun da yer aldığı pek çok sosyal girişim ve topluluğa gönüllü olarak destek vermektedir.

Öğrencilik yıllarında çeşitli sosyal farkındalık projelerinde ve WWF-Türkiye’de ‘‘Earth Hour / Dünya Saati’’ adlı uluslararası kampanyanın yürütülmesinde görev alarak gönüllülük ve sosyal fayda üretme motivasyonunu güçlendirmiştir. Lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve İletişim bölümlerinde çift anadal yaparak tamamlamış, Université Libre De Bruxelles’de erasmus değişim öğrencisi olarak bulunmuştur. ‘’Çin’in iklim değişikliğindeki rolü: Yenilenebilir enerjiye geçişi’’ başlıklı bitirme tezini yazmıştır.