Abdi İbrahim

Sürdürülebilirlik Stratejisi

Geleceği iyileştiren Abdi İbrahim için vizyon-misyon uyumlu ve çalışan katılımlı sürdürülebilirlik yol haritası oluşturmak için danışmanlık hizmeti sunuldu.

“ Arbor Impact ile yollarımız, Abdi İbrahim’in sürdürülebilirlik stratejisinin şirket içinde her bir çalışan tarafından benimsenmesi, prosedür ya da gereklilik olarak değil, yaşamsal bir yol olarak kabullenilmesi için nasıl daha fazla heyecan yaratabileceğimizi planlarken kesişti. Aylin Gezgüç ve Çağla Yazıcı’nın düzenlediği oturumda sürdürülebilirliği sözlük anlamına hapsetmeden, tam da sloganımız olan ‘Hayatı İyileştirmek’ merceğinden anlamaya çalıştık. Süreç sonunda gönüllülük esaslı olarak Sürdürülebilirlik Komitemizi oluşturduk. Bu alandaki stratejimizi bu komite ile bir adım daha ileri götürerek, onların da ortaklığında; tabana yayılan ve herkes tarafından benimsenen aksiyonlar almak üzere el sıkıştık. Arbor işbirliği, kurumumuzda daha güzel bir dünyaya katkıda bulunmak için daha istekli, daha heyecanlı bir topluluk bilincinin yerleşmesine destek verdi.”

— ABDİ İBRAHİM, KURUMSAL İLETİŞİM DEPARTMANI