Borçelik

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi

BORÇELİK Eşittir Vizyonu ile uyumlu, ortak aklı ve hayalleri yansıtan BORÇELİK Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Stratejisi geliştirilmiştir. Stratejinin UNDP SKA ve WEPs ilkelerini kapsaması sağlanmış ve kurumsal sorumluluk alanları belirlenmiştir.