Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

Mültecilerin sosyal ve iktisadi yaşama entegrasyonu için özel sektörün katılımını amaçlayan projeye destek verildi.