Mezun Olmadan

Mezun Olmadan programı, iş hayatına en yakın konumda olan üniversiteli gençlerin tüm eğitim hayatları boyunca ders olarak karşılaşmadıkları buna karşın hem bugünlerini hem de geleceklerini etkileyen konular hakkında farkındalıklarını geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Bu sayede iş hayatına atılan gençlerin, daha girişimci ve inovatif olmasının yanında sürdürülebilirlik perspektifi ile sorumlu liderlere dönüşmesi amaçlanmıştır.

Toplumsal konulara duyarlı ve çözümün bir parçası olan gençlerin liderlik ettiği dünyanın daha güzel olacağı inancı Mezun Olmadan programının en büyük motivasyonudur.

Mayıs-Haziran 2020 tarihleri arasında pilot uygulama ile 7 farklı üniversiteden gençlerle bir araya gelerek, kişisel farkındalık, toplumsal sorunları tespit etme & problem çözme, kariyer trendlerini bilme ve bu doğrultuda yön belirleme gibi ana başlıklar sürdürülebilirlik ve girişimcilik temeli ile şekillendirilmiştir.

Programın interaktif olma dizaynı ve takım çalışmasını desteklemesi, öğrencilerde birlikte çalışmaya yönelik motivasyonu artırmıştır.

Öncesi-Sonrası anketlerinde ölçülen kişilik özelliklerinde “araştırmacı” ve “kararlı” kişilik özellikleri anlamlı gelişme gösterirken, öğrencilerin geleceğe yönelik umutları ve en önemlisi geleceği şekillendirebileceklerine yönelik inançları artmıştır.

Mezun Olmadan programı şimdi kuracağı işbirlikleri ile öğrenci kapsamını genişletmeyi hedefliyor.

Bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz: @mezun.olmadan