Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mührü (GES)

Kadınların iktisadi ve sosyal yaşama entegrasyonu için özel sektör katılımının sağlanmasını amaçlayan teşvik ve izleme sistematiği kurulması projesidir.