YANLIŞ

Önce enerji sistemi sürdürülebilir hale gelmeli ve karbon salmamalı, bunu yaparsak iklim değişikliğini önleriz.

DOĞRUSU

Ormanları artırmamız gerekiyor. Enerji sistemleri karbon salmasa da tarımsal politika ve arazi kullanım politikalarımızı sürdürülebilir kılmazsak, küresel ısınmayı 1,5 derecede tutamayız. Aynı anda tüm sistemleri değiştirmemiz gerekiyor.

ÖZETLE

Ormanları artır, yenilenebilir enerjiye geç, dünyaya ve insana yeteri kadar ve yararlı beslenme ve yerleşme düzenleri kur.

YANLIŞ

Ya ekonomik büyüme ya da çevresel sürdürülebilirlik: seçim yapmamız gerekir.

DOĞRUSU

Bu ikisi birlikte olabilir. Gıda ve arazi kullanım politikaları ve sistemleri dönüşerek hem ekonomik büyümeye hem de Paris Anlaşması gibi çevresel hedeflere ulaşılabilir.

YANLIŞ

İlaçlı tarım ve gübre kullanımı olmazsa artan nüfuslar beslenemez.

DOĞRUSU

Akıllı uygulamalarla, hem doğanın yeniden kendine gelmesi, hem tarımsal biyoçeşitlilik ve hassas tarımcılık[1] teknolojileri ile hem de ihtiyacımız olan tarımsal verimlilik sağlanabilir.

YANLIŞ

Doğanın korunması demek gıda fiyatları artacak demek.

DOĞRUSU

Hassas tarımcılık, verimi artıracağı için istikrarlı üretim ve fiyat demek. Bu geçişi sağlamak için sosyal destek hizmetleri kurmak gerek.

YANLIŞ

Çevreyi korumak için herkesin et yemeyi bırakması gerek.

DOĞRUSU

Küresel olarak besin ihtiyacımızın çok üstünde besicilik yapıyor ve koyun ve dana tüketiyoruz. Bunun miktarının azaltılması gerekiyor. Daha zengin oldukça bu tür beslenmeyi artırmak bedensel sağlığa da zarar veriyor. Tüketim seviyelerinin zenginlerde daha çok oranlarda (2/3 kadar) düşmesi gerekir.

YANLIŞ

Biyoçeşitlilik ile iklim krizi aynı anda çözüme kavuşamaz.

DOĞRUSU

Bu ikisi birbirini destekler. Özellikle yağmur ormanları hem iklimi destekler hem yerkürenin biyoçeşitliliğin üçte ikisine ev sahipliği yapar. Onları ve kendi yöremizdeki ormanları korumalıyız.

YANLIŞ

Okyanus, tüm gıda ve protein ihtiyacında ufak bir etkiye sahiptir. Zaten aşırı balık tutma sebebiyle de toplamda önemi küçüktür.

DOĞRUSU

Okyanusların biyokütle ve protein üretkenliği çok yüksektir. İnsanlar için daha sağlıklı besinler ortaya koyabilecek potansiyeli vardır.

YANLIŞ

Hem insana hem yerküreye iyi gelen beslenme türü çok sıradan, eğlencesiz ve yerel lezzetlerden uzak olur.

DOĞRUSU

“Hem insana hem yerküreye iyi gelen beslenme[2]” lezzetlidir, temelinde Akdeniz mutfağı, Hint mutfağı ve Kantonez mutfağına yakındır ve balıkçıl beslenmeyle yarı vejeteryen beslenmeye benzer.

YANLIŞ

Zenginleştikçe insanlar daha iyi beslenir.

DOĞRUSU

Zenginleştikçe eğitim, kültür ve sağlık politikaları ile desteklenmezse insanlar daha az sağlıklı beslenir.

YANLIŞ

Tarımsal verimliliği artırmak kırsal fakirliğin üstesinden gelmenin en temel yoludur.

DOĞRUSU

Kırsalda tarımsal faaliyetler dışında işgücü imkânları geliştirmek, yerel bağlantıları kurmak ve yerel ile şehir hayatı arasındaki bağları ve geçişleri oluşturmak da gerekir.

YANLIŞ

Yerküredeki 9 milyar insanın sağlıklı beslenmesini sağlamak için ormanları kesmek ve tarımsal alanları açmak gerekir.

DOĞRUSU

Şu an da kullandığımızdan 1,2 milyar hektar daha az alan kullanarak bu ihtiyacı karşılamak mümkün. Atıkları ortadan kaldırmak, sağlıklı gıda tanımını oluşturmak ve verimliliği artırmak gerekir daha fazla alan değil.

YANLIŞ

Ticaretin her türünün önünü açmak, küresel gıda ve arazi kullanım sistemlerinin esnekliğini ve etkinliğini artırır.

DOĞRUSU

Ticaret çok daha fazla gıda alternatifi ve karşılaştırmalı üstünlüklerle ticari avantajlar sağlayabilir. Ancak ticaretin fazlası küresel çevresel maliyetleri artırır, özellikle harcanan doğal sermaye için önlem alınmıyor ve gıda sektörü aşırı derece işlem görmüş ve sağlıksız mamullere kayıyorsa avantaj silinir.

YANLIŞ

Olumsuzluk dışsallıklar için vergi uygulaması büyümeyi kısıtlar ve de gerileticidir. Ekosistemin sunduklarına bedel biçmek inanılmaz pahalı olur ve sosyal değeri yoktur.

DOĞRUSU

Bu iki mekanizma da hem çok etkili olabilir hem de uygun maliyetlerle tüm yerel halka sürdürülebilir büyüme için ihtiyaç duydukları desteği çevresel ve sağlık açısından gerekli sonuçları alma konusunda onlara vermeyi sağlar.

YANLIŞ

Gıda ve arazi uygulamalarını dönüştürmek bir servet gerektirir.

DOĞRUSU

Sürdürülebilir gıda ve arazi uygulamalarına geçişin maliyeti yıllık 300-350 milyar ABD (ABD GSYH’nın yüzde 0,5’i kadar) dolarıdır. Yatırımın karşılığı 15:1’dir ki bu yüksek bir geri dönüştür.

 

 

[1] Tarımsal arazinin farklılıklarını dikkate alarak, doğru zamanda doğru noktada doğru müdahaleyi doğru şekilde yapmayı kapsar.

[2] https://anthropocenemagazine.org/2019/11/a-healthy-diet-protects-the-environment-not-just-your-health/