Ne yapar

 

Arbor Impact sosyal fayda üretir, etki odaklı tasarım, gelişim ve girişim perspektifi ile hedeflenen değişim alanlarında pozitif değer yaratır.

Tasarım

Etki odaklı KSS projeleri

İhtiyacın yüksek, kurumun etkisinin güçlü olduğu alanda kaldıraç etkisi yaratacak kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik projeleri tasarımı

Etki odaklı iletişim ve itibar stratejisi

Yürütülen fayda odaklı çalışmaların tüm iç ve dış paydaşlara yönelik iletişiminin bütünsel bakış açısıyla tasarımı

Şirket kimliği, vizyon ve değerlerine uygun projelendirme

Şirketlerin vizyonları ile mevcut durum arasındaki açığı kapatmak üzere değerlerini ve sürdürülebilirlik ilkelerini odağa alan inovasyon ve sosyal girişimcilik süreçlerinin tasarlanması

Etki odaklı paydaş yönetimi

Kurum tarafından belirlenen değişim ve gelişim alanında paydaş ilişkilerinin uyumlandırılması

Değişim Yönetimi

Belirlenen ve uygulanan sorumluluk ve sürdürülebilirlik çalışmalarının kurum vizyon, misyon ve faaliyetleriyle ilişkilendirilerek iyileştirilmesine yönelik danışmanlık hizmetlerinin sunulması

Konu bazlı araştırma

İhtiyaç duyulan değişim ve gelişim alanında tematik araştırmaların yürütülmesi ve değerlendirilmesi

Etki odaklı ölçümleme

Yürütülen çalışmaların 360 derece projecilik perspektifiyle etki odağında analiz edilmesi ve iyileştirme stratejilerinin sunulması

Gelişim

Bireysel-kurumsal etki yönetimi eğitimleri

Etki tasarımı, uygulaması ve ölçümlenmesi alanlarında teorik ve atölye çalışmaları içeren eğitimlerin sunulması

Kapasite geliştirme programları

İhtiyaç duyulan iyileşme ve gelişme alanlarında kuruma özel tasarlanmış programlar

Yönetişim ve network geliştirme (Akademi, kamu, özel sektör, sivil toplum ve girişimcilerle işbirlikleri)

Kurumların yönetmekte olduğu sorumluluk ve sürdürülebilirlik çalışmalarının yönetişim ilke ve prensipleri ışığında işbirlikleri ile güçlendirilmesini sağlayan strateji ve mekanizmaların tasarımı

Atölyeler

Dönüşüm, değişim ve gelişim alanlarında sezonluk veya ihtiyaç bazlı hazırlanan etki odaklı atölye programları

Koçluk programları

Kurumları ve bireyleri sürdürülebilir bir dünya için dönüşüme hazırlayan anlam odaklı gelişim programları

Pusula

Bireyleri hem kişisel alanda hem de birlikte değişim için harekete geçerek kendi potansiyellerini ortaya koyma süreçlerinde destekleme

Girişim

Circle Up

Circle Up, liseli gençlerin kendilerini keşfederek sosyal fayda yarattığı bir sosyal girişimdir.

Mezun Olmadan

Üniversitelilere sürdürülebilirlik, girişimcilik ve gönüllülük gibi alanlarda ilham vererek, geleceğin sorumlu liderleri olmaları konusunda onları destekleyen girişimdir.

Etki tasarım sohbetleri

Sürdürülebilir bir dünya için çalışan, döngüsel ekonomi lisanını kavramış olan farklı kişiler veya kurumların temsilcileri ile sohbetler üzerinden ilham veren videolar