Proje Asistanı

Selin Güler

Arbor Fayda Tasarımı ve Danışmanlık’ta Proje Asistanı olarak görev almaktadır.  Toplumsal etki ve fayda sağlamayı hedefleyen sivil toplum kuruluşlarında, gönüllülük, staj ve eğitim faaliyetlerinde bulunmuştur. Toplumsal sorunları anlayıp çözüm üretme güdüsüyle nitel veri analizi ve literatür araştırmaları yapmaktadır. Türkiye sivil toplumu ve toplumsal değişimi gibi araştırma alanlarında ilgilidir. Sivil toplum kuruluşları, sosyal etki, toplumsal farkındalık konu başlıklarında çalışmalar yapıp, içerik üretmektedir. 

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji mezuniyetini Sosyal Medya ve Gençlerin Kimlik İnşası adlı lisans tez çalışması ile bitirmiştir. Marmara Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans programında tez çalışmasına devam etmektedir. Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim dalında ön lisans yapmaktadır. İşaret dili eğitimi üzerine gönüllü araştırmacıdır.

selinguler@arborimpact.com